RVT

Program de instruire RVT

RVT – Responsabil cu verificarea tehnica in utilizarea aparatelor de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, cazane de apa calda cu putere P ≤ 400 kW si cazane de abur de joasa presiune cu debit Q ≤ 0,6 t/h si a arzatoarelor cu combustibili gazosi si lichizi.

Curs in vederea atestarii

Tematica de desfasurare a cursului:
Conditii:
Documente necesare:

Documentele vor fi transmise pe fax sau pe e-mail in vederea analizarii si acceptarii la curs.

Durata de pregatire este de 16 ore: 8 ore de pregatire teoretica si 8 ore de pregatire practica.

Curs in vederea
prelungirii valabilitatii atestatului

Tematica de desfasurare a cursului:
Conditii:
Documente necesare:

Documentele vor fi transmise pe fax sau pe e-mail in vederea analizarii si acceptarii la curs.

Durata de pregatire este de 12 ore.