RADTI / RADTP / RADTA-IP

Program de instruire RADTI / RADTP / RADTA-IP

RADTI / RADTP / RADTA-IP – Responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare, a documentatie tehnice preliminare de montare / reparare si a documentatiei tehnice de automatizare la instalatii sub presiune.

Curs in vederea atestarii

Tematica de desfasurare a cursului:
Conditii:
Documente necesare:

Documentele vor fi transmise pe fax sau pe e-mail in vederea analizarii si acceptarii la curs.

Durata de pregatire este de 16 ore.

Curs in vederea
prelungirii valabilitatii atestatului

Tematica de desfasurare a cursului:
Conditii:
Documente necesare:

Documentele vor fi transmise pe fax sau pe e-mail in vederea analizarii si acceptarii la curs.

Durata de pregatire este de 12 ore.