Operator CND examinare cu particule magnetice

Program de instruire
Operator CND examinare cu particule magnetice - MT nivel 2

Curs in vederea certificarii

Tematica de desfasurare a cursului:
Conditii:
Documente necesare:

Documentele vor fi transmise pe fax sau pe e-mail in vederea analizarii si acceptarii la curs.

Durata de pregatire este de 40 de ore, din care 30 de ore pregatire teoretica si 10 ore de pregatire practica.

Se elibereaza adeverinta de participare.

Informatii privind modul de autorizare ISCIR ca
Operator CND Examinare cu particule magnetice (MT)
conform prevederilor PT CR6-2013

Etapa 1: Solicitarea examinarii

Pentru autorizarea personalului de examinari nedistructive persoana juridica angajatoare sau persoana fizica trebuie sa solicite autorizarea de catre ISCIR printr-o cerere scrisa in care specifica numele si prenumele candidatilor care participa la examenul de autorizare, metodele, specialitatile si nivelul pentru care acestia sustin examenul.

Etapa 2: Programarea examinarii

Se stabileste data si locul examinarii de comun acord cu inspectorul de specialitate desemnat de catre ISCIR.

Etapa 3: Desfasurarea examenului

La data convenita fiecare solicitant trebuie sa prezinte inspectorului de specialitate desemnat de catre ISCIR un dosar care contine:

Informatii privind modul de certificare ISIM ca
Operator CND Examinare cu particule magnetice (MT)
conform prevederilor EN ISO 9712-2013

Etapa 1: Solicitarea examinarii

Pentru certificarea personalului de examinari nedistructive persoana juridica angajatoare sau persoana fizica trebuie sa solicite certificarea de catre ISIM printr-o cerere scrisa (talon de inscriere) in care specifica numele si prenumele candidatilor care participa la examenul de certificare.

Etapa 2: Programarea examinarii

Se stabileste data si locul examinarii de comun acord cu examinatorul de specialitate desemnat de catre ISIM.

Etapa 3: Desfasurarea examenului

La data convenita fiecare solicitant trebuie sa prezinte examinatorului de specialitate desemnat de catre ISIM un dosar care contine:

Scroll to Top