Operator RSVTI Modul A si B

Program de instruire RSVTI

Operator RSVTI – Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor cod COR311941

Curs in vederea autorizarii - Modul A

Tematica de desfasurare a cursului:
Conditii:
Documente necesare:

Documentele vor fi transmise pe fax sau pe e-mail in vederea analizarii si acceptarii la curs.

Durata de pregatire este de 16 ore.

Curs in vederea
prelungirii valabilitatii autorizatiei - Modul B

Tematica de desfasurare a cursului:
Conditii:
Documente necesare:

Documentele vor fi transmise pe fax sau pe e-mail in vederea analizarii si acceptarii la curs.

Durata de pregatire este de 12 ore.