Imbuteliator fluide sub presiune

Program de instruire
Imbuteliator fluide sub presiune

Imbuteliator fluide sub presiune: cod COR – 818306 (cod COR vechi – 932901/932002)

Curs in vederea autorizarii

Tematica de desfasurare a cursului:
Conditii:
Documente necesare:

Documentele vor fi transmise pe fax sau pe e-mail in vederea analizarii si acceptarii la curs.

Durata de pregatire este de 104 ore, din care 72 ore pregatire teoretica si 32 ore pregatire practica.

Evaluarea finala presupune lucrare scrisa – teste tip grila si proba practica.

Stagiu de instruire
al personalului de deservire “imbuteliator fluide sub presiune”

in vederea obtinerii de noi taloane conform PT CR 8-2009, taloane ce insotesc autorizatia ISCIR (4 ani de la data eliberarii)
Tematica de desfasurare a cursului:
Conditii:
Documente necesare:

Documentele vor fi transmise pe fax sau pe e-mail in vederea analizarii si acceptarii la curs.

Durata de pregatire este de 8 ore.