CUANTUM S.R.L. este furnizor de formare profesională avizat de ISCIR şi autorizat de către ANC (CNFPA).

Tematica şi programul de desfăşurare sunt prezentate în secţiunea SERVICII, accesând tipul de curs.

Condiţiile de participare şi formularele de înscriere sunt prezentate în secţiunea ÎNSCRIERE, accesând tipul de curs.

Nou*: Cursuri: RSVTI (modul A/modul B); RVTA; Stagii instruire: fochist clasa A/clasa C; îmbuteliator fluide sub presiune.

Facilități: Oferta pentru parteneri - cursuri ISCIR 2015

Perioadele de desfăşurare ale cursurilor se stabilesc în funcţie de numărul de participanţi înscrişi.

Cursuri active:
1. RSL-IP: 03-04.04.2015
2. Îmbuteliator fluide sub presiune: începând cu 15.04.2015
3. RVTA: 17-18.04.2015
4. RTEND: 17-18.04.2015
5. RSVTI MODUL A: 23-24.04.2015
6. Stagiu instruire îmbuteliator fluide sub presiune: 28.04.2015
7. Operator CND examinare vizuală: în a doua jumătate a lunii aprilie

Important: Examinarea în vederea atestării personalului tehnic de specialitate se efectuează de către ISCIR Central cu respectarea condițiilor precizate în comunicatul atașat. (model cerere examen de atestare (descarcă))

Prelungirea valabilităţii atestatelor obținute conform Ordinului ISCIR nr. 165/2011 se realizează numai prin efectuarea cursului specific și depunerea documentelor necesare la Inspecția Teritorială ISCIR, cu cel puțin 30 zile înainte de data expirării valabilității (2 ani de la data eliberării). (model cerere prelungire a valabilităţii atestatului(descarcă))

Actual: Curs operator control nedistructiv pentru examinare vizuală (VT) nivel 2, cod COR 325725 în vederea autorizării ISCIR/certificării ISIM conform prevederilor PT CR6-2013/ SR EN ISO 9712-2013"Certificat de competenţă-ISIM".(descarcă)

Metodele de instruire sunt moderne, interactive, îmbină prezentările bazate pe suporturi de curs şi slide-uri, cu implicarea directă a participanţilor în efectuarea studiilor de caz, etc. şi prezentarea de filme video specifice tematicii prezentate.

Regulament desfăşurare cursuri

Sălile de curs sunt localizate la sediul din b-dul Iuliu Maniu nr. 224, Bucureşti, sector 6.

Avizări ISCIR şi Autorizaţii ANC (CNFPA) - în conformitate cu legislaţia în vigoare.