CUANTUM S.R.L. este furnizor de formare profesională avizat de ISCIR şi autorizat de către ANC (CNFPA).

Tematica şi programul de desfăşurare sunt prezentate în secţiunea SERVICII, accesând tipul de curs.

Condiţiile de participare şi formularele de înscriere sunt prezentate în secţiunea ÎNSCRIERE, accesând tipul de curs.

Nou*: Cursuri: Operator RSVTI modul A/modul B; Operator CND examinare magneto-inductivă (MRT); Îmbuteliator fluide sub presiune; Stagii instruire: fochist clasa A/clasa C.

Facilități: Oferta pentru parteneri - cursuri ISCIR 2017

Perioadele de desfăşurare ale cursurilor se stabilesc în funcţie de numărul de participanţi înscrişi.

Cursuri active:
1. RTEND: 15-16.12.2017
2. RTS
3. RSL-IR
4. RSVTI MODUL B
5. RSVTI MODUL A
6. RSL-IP
7. RVT

Important: Examinarea în vederea atestării personalului tehnic de specialitate se efectuează de către ISCIR Central cu respectarea condițiilor precizate în comunicatul atașat. (model cerere examen de atestare (descarcă))

Prelungirea valabilităţii atestatelor obținute conform Ordinului ISCIR nr. 165/2011 se realizează numai prin efectuarea cursului specific și depunerea documentelor necesare la Inspecția Teritorială ISCIR, cu cel puțin 30 zile înainte de data expirării valabilității (2 ani de la data eliberării). (model cerere prelungire a valabilităţii atestatului(descarcă))

Actual: Curs operator CND pentru examinare vizuală (VT) nivel 2, în vederea certificării ISIM/autorizării ISCIR conform prevederilor SR EN ISO 9712-2013/PT CR6-2013 (Certificat de competenţă-ISIM.(descarcă))

Metodele de instruire sunt moderne, interactive, îmbină prezentările bazate pe suporturi de curs şi slide-uri, cu implicarea directă a participanţilor în efectuarea studiilor de caz, etc. şi prezentarea de materiale video specifice tematicii prezentate.

Regulament desfăşurare cursuri

Sălile de curs sunt localizate la sediul din Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu nr. 224, sector 6.

Avizări ISCIR şi Autorizaţii ANC (CNFPA) - în conformitate cu legislaţia în vigoare.